Saiz Teks
Malay Arabic Chinese (Simplified) English

Alternative flash content

Requirements

19 Dec, 2014

Usaha Transformasi Ekonomi Kedah

usahatransformasi

Oleh MOHD. SHARIZA ABDULLAH

MUKHRIZ Mahathir melihat pelan pembangunan kolej Poly-Tech Mara Alor Setar sambil mendengar penerangan oleh Pengerusi Majlis Pecah Tanah Kolej Poly-Tech MARA, Mohd. Azis Jamman (tiga dari kiri) dalam majlis pecah tanah kolej tersebut di Jalan Suka Menanti, Alor Setar, baru-baru ini.

KERAJAAN Kedah yang dipimpin Menteri Besar, Datuk Mukhriz Mahathir giat menjalankan usaha untuk mentransformasikan ekonomi negeri dengan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana ekonomi setempat dan meningkatkan hasil secara berterusan selaras dengan slogan 'Kedah Aman, Makmur'.

Bagi mencapai sasaran itu, pelbagai strategi disusun rapi antaranya memberikan tumpuan terhadap sektor pertanian, pembuatan, pelancongan dan perkhidmatan logistik yang menawarkan potensi pelaburan besar.

Selepas diberi mandat menerajui pentadbiran Kerajaan Kedah, Mukhriz mengumumkan perancangan negeri untuk memiliki hab kuasa ekonominya sendiri dengan menjana aktiviti inovasi tempatan yang mendapat permintaan tinggi di peringkat global.

Selain itu, kerajaan negeri Kedah memberi komitmen untuk terus menjayakan agenda program pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) agar muncul sebagai kawasan utama di rantau ini menjelang tahun 2025, dengan matlamat membawa perubahan secara beransur-ansur ke arah mewujudkan masyarakat moden dan progresif.

Mukhriz juga mengalu-alukan kerjasama daripada sektor korporat untuk memacu agenda pembangunan negeri Kedah.

Dalam masa sama, kerajaan negeri akan mengamalkan pendekatan berhemah dalam menguruskan kewangannya tanpa menjejaskan tanggungjawab untuk membangunkan Kedah dan meningkatkan kehidupan rakyat.

Setiap wang yang dibelanjakan mesti memberi pulangan ekonomi kepada rakyat dan Kedah semula ketika usaha menjayakan segala rancangan transformasi dilaksanakan kelak selain memastikan perbelanjaan negeri mesti mempunyai keberhasilan tinggi.

Dalam merangka hala tuju dan pelan tindakan jangka masa panjang untuk mentransformasikan Kedah sebagai sebuah negeri aman serta makmur, kerajaan negeri bersetuju menubuhkan sebuah makmal dengan mendapatkan idea serta cadangan daripada pelbagai pihak bagi menjayakannya.

Makmal transformasi Kedah yang dipandu oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) itu diyakini dapat membantu kerajaan negeri menyusun strategi lebih menyeluruh mengenai kaedah terbaik untuk mengeksploitasi kelebihan sedia wujud di Kedah dan mengatasi sebarang kelemahan.

Kerajaan Kedah mengenal pasti beberapa sektor yang mempunyai potensi untuk dibangunkan secara berkesan iaitu industri pembuatan, Bandar Raya Getah dan sebuah lagi taman industri teknologi tinggi di Bukit Kayu Hitam.

Di samping itu, kerajaan negeri juga sedang memperhalusi cadangan mengenai pembangunan sektor minyak dan gas bagi memastikan pelaksanaannya memberi manfaat secara menyeluruh.

Satu lagi tumpuan adalah dalam sektor pelancongan yang tidak terhad kepada Langkawi tetapi melibatkan tanah besar kerana Kedah mempunyai potensi dalam bidang itu ekoran keunikan alam semula jadi, sejarah dan warisannya.

Dalam pada itu, seiring dengan pelan transformasi itu, kerajaan negeri Kedah berusaha meletakkan bidang pendidikan dan pembangunan modal insan pada tahap lebih baik.

Usaha ke arah itu segera kelihatan dengan pembinaan kampus baharu Kolej Poly-Tech Mara (KPTM) Alor Setar yang disifatkan Menteri Besar sebagai langkah seiring dengan perancangan kerajaan negeri untuk memperkayakan Kedah menerusi pelbagai peluang pendidikan dan kemahiran.

Majlis pecah tanah kampus KPTM Alor Setar itu dirasmikan Mukhriz pada awal Julai lalu. Pembinaannya dijangka mampu memuatkan 3,500 pelajar pada satu-satu masa apabila siap sepenuhnya pada pertengahan 2015.

Kampus baharu berkenaan yang dilaksanakan pengurusan KPTM mencerminkan bandar raya ini semakin pesat membangun dalam erti kata membawa kemajuan dari segi ekonomi dan sosial masyarakat di negeri Jelapang Padi.

Sementara itu, Kerajaan Barisan Nasional (BN) Kedah telah dan sedang menguruskan isu Kolej Universiti Insaniah (Kuin) yang diwarisi daripada pentadbiran kerajaan negeri terdahulu dengan baik.

Langkah konstruktif diambil oleh Kerajaan Kedah bagi mengembalikan hak dan kebajikan kakitangan Kuin apabila bersetuju melaksanakan enam perkara untuk menambah baik kolej universiti itu termasuk menjadikannya sebagai sebuah badan berkanun negeri.

Langkah-langkah lain ialah kerajaan negeri dan Ahli Lembaga Pengarah Kuin sebulat suara bersetuju menerima pakai beberapa pekeliling perkhidmatan yang membolehkan kenaikan gaji kakitangan Kuin di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan untuk tujuan kenaikan kadar bantuan sara hidup sebanyak RM50 sebulan bagi setiap kakitangan.

Menerima pakai pekeliling perkhidmatan bilangan lima tahun 2013 untuk tujuan pemberian pemindahan gaji kepada kakitangan Kuin mengikut Sistem Saraan Baru atau lebih dikenali kenaikan satu tangga gaji manakala langkah keempat ialah kerajaan negeri menerima pakai pekeliling perkhidmatan bilangan dua tahun 2013 untuk tujuan penambahbaikan jadual gaji minimum-maksimum kepada kakitangan Kuin berdasarkan SSM.

Pihak Lembaga Pengarah Kuin juga bersetuju menerima pakai pekeliling-pekeliling kerajaan yang lain sekiranya pihak kerajaan mengumumkan sebarang imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi atau lebih dikenali sebagai bonus tahunan kepada semua kakitangan Kuin.

Kerajaan BN Kedah juga sedang giat berusaha menyelesaikan satu persatu masalah lain yang melanda Kuin tanpa unsur politik demi kepentingan pelajarnya.

Usaha itu adalah selaras dengan hasrat untuk melonjakkan Kuin sebagai institusi pengajian tinggi yang ulung di peringkat antarabangsa menerusi pengkhususan jurusan kepakaran kolej universiti berkenaan.

Sumber: Utusan