Saiz Teks
Malay Arabic Chinese (Simplified) English

Alternative flash content

Requirements

17 Dec, 2014

Cukai Tanah

1. APAKAH CUKAI/HASIL TANAH?

Cukai/Hasil Tanah ialah sejumlah wang kena dibayar ke atas tanah-tanah yang telah diberi hakmilik meliputi ke atas:-

 • Tanah Perusahaan
 • Tanah Bangunan
 • Tanah Pertanian

 

2. BAGAIMANA/DI MANA CUKAI/HASIL TANAH BOLEH DIBAYAR?

Cukai/Hasil Tanah hanya dikenakan setahun sekali.

Pembayaran boleh dilakukan di mana-mana Pejabat Tanah Negeri Kedah Darul Aman.

 

3. BAGAIMANA DENGAN CARA PEMBAYARAN CUKAI/HASIL TANAH?

Boleh diurusniagakan dengan cara:-

 • Tunai
 • Cek
 • Kiriman Wang/Wang Pos
 • Internet www.ptgkedah.gov.my

 

4. BILAKAH TEMPOH MASA BAYARAN BOLEH DIBUAT?

Cukai/Hasil Tanah bagi tahun semasa boleh dibayar mulai daripada 1hb Januari sehingga 31 Mei tahun semasa.

Masa bayaran:-

Hari Ahad-Khamis

8.00 pagi sehingga 12.30 tengahari 

2.00 petang sehingga 3.30 petang

 

5. APAKAH AKAN TERJADI SEKIRANYA CUKAI/HASIL TANAH TIDAK DIJELASKAN DI DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN?

 • Mulai 1 Jun kesemua hasil/cukai tersebut dijadikan tunggakan
 • Denda lewat atas kadar 5% tertakluk kepada minimum RM 5.00 akan dikenakan
 • Notis 6A di bawah Seksyen 97 & 98 Kanun Tanah Negara akan dikeluarkan dengan bayaran RM 2.00 setiap notis
 • Bayaran sepenuhnya hendaklah dijelaskan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penyerahan notis 6A
 • Sekiranya selepas tempoh tersebut tidak juga dijelaskan sepenuhnya, tanah-tanah berkenaan akan dirampas di bawah seksyen 100 Kanun Tanah Negara